Internationale Vrouwendag Posted maart 8, 2017 by Equal Education

Off

De meisjes op deze foto barsten van het talent, maar zouden vanwege hun arme leefomstandigheden nooit kunnen doorleren voor een plek in het hoger onderwijs. Dankzij Equal Education starten dit jaar de eerste meisjes uit deze groep op de staatsuniversiteit of op een een andere vorm van hoger (beroeps)onderwijs.

Ondertussen werken met de hulp van Equal Education nog eens 92 meisjes in de overige middelbare schoolklassen hard aan hun toekomst. Een toekomst die nooit mogelijk was geweest zonder uw steun.

Wij willen deze meisjes en de meisjes die na hen komen blijven steunen om te ontsnappen uit de armoede. Helpt u mee?

Onderwijs Ethiopië