0

De acht millenniumdoelen die de Verenigde Naties in 2000 voor 15 jaar opstelden, lopen dit jaar ten einde. Er is veel vooruitgang geboekt, maar nog lang niet genoeg, aldus de VN. Daarom is besloten om nieuwe doelen te stellen, ditmaal gevat in 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Opnieuw is er belangrijke aandacht voor onderwijs en de positie van de vrouw. Precies waar Equal Education zich ook voor inzet.

doelen

Het nieuwe credo van de VN is Leave no one behind, waarbij met name de positie van de vrouwen in ontwikkelingslanden van belang wordt geacht. De Volkskrant omschreef deze visie afgelopen zaterdag als volgt:

“Zolang vrouwen zich in grote delen van de wereld geen eigenaar van grond of een huis mogen noemen, niet naar school kunnen en geen gebruik kunnen maken van een functionerend rechtssysteem, kan de helft van de wereldbevolking zich nooit uit de armoede ontworstelen. Laat staan dat zij hun steentje kunnen bijdragen aan het verduurzamen van landbouw of het creëren van werk.”

We kunnen het hier alleen maar helemaal mee eens zijn.

Leave a Comment