Projectuitbreiding in samenwerking met Edukans Posted maart 28, 2016 by Equal Education

0

Het succes van ons project is niet onopgemerkt gebleven. Edukans, de Nederlandse onderwijsstichting die voor ons de contacten legde met de Ethiopische organisatie DEC, wil ons nu ook financieel steunen. Dat geeft ons de mogelijkheid ons project verder uit te breiden.

In overleg met DEC is besloten om hiervoor een tweede regio te kiezen. We hadden ook het aantal meisjes kunnen uitbreiden in onze bestaande regio, maar liever geven we de beste scholieren uit een ander arm gebied een kans. Deze nieuwe regio Bedele kampt immers met dezelfde problematiek als Guto-Gidda waar we nu opereren: een hoog uitvalpercentage (85%) van de meisjes uit de allerarmste boerenfamilies.

De afstand naar de middelbare school in Ethiopië is doorgaans te ver om te belopen.

De afstand naar de middelbare school in Ethiopië is doorgaans te ver om te belopen.

De middelbare school (secondary school) die ze moeten bezoeken ligt op een gemiddelde afstand van 75 kilometer van hun huis, wat betekent dat alle scholieren in de buurt van die school onderdak moeten vinden, omdat lopen te ver is en de busreis te duur. Voor de arme families is dat feitelijk onbetaalbaar, wat de voornaamste reden is van de snelle uitval, als ze al überhaupt kunnen beginnen aan deze school.

Twaalf talentvolle meisjes per jaar

DEC, Edukans en Equal Education zijn daarom dit tweede project gestart in Bedele waarbij in eerste instantie de twaalf meest getalenteerde meisjes uit de armste gezinnen ondersteund worden. Net als de meisjes in ons eerste project worden hun schoolkosten betaald en krijgen ze daarnaast een vergoeding voor huisvesting en levensonderhoud.

Een van de klassen die worden ondersteund door Equal Education in Uke.

Een van de klassen die worden ondersteund door Equal Education in Guto-Gidda.

We zijn trots dat Edukans ons project op deze manier omarmt en ons de kans biedt onze filosofie van gelijke onderwijskansen verder uit te rollen in andere gebieden waar de hulp net zo hard nodig is. Onze financiële situatie laat het nog niet toe het project net zo groot op te zetten als in Guto-Gidda – waarbij wij jaarlijks 27 meisjes steunen – maar met twaalf maken we een heel mooi begin.

Extra donaties nodig

We gaan daarom dit jaar extra hard op zoek naar nieuwe donateurs om ook dit project verder uit te kunnen breiden en te laten slagen in de komende jaren. Bestaande donateurs kunnen dit project uiteraard ook steunen met een extra bijdrage. Ook hiervoor geldt weer: met elke euro zijn we hartstikke blij. En met 400 steunen we één meisje een volledig schooljaar.

Leave a Comment