Off

Voor het tweede jaar op rij ontving Equal Education een riante donatie van de Stichting Den Brinker, waarmee de stichting jaarlijks een hele klas in Ethiopië steunt. We spraken met bestuurslid Gerrianne Leusink over haar stichting en waarom ze voor ons project hebben gekozen.

Wat of wie is de Stichting Den Brinker?

‘Stichting Den Brinker is in 2001 opgericht door mevrouw Den Brinker – Vissers die met het rendement op het vermogen dat ze had geërfd van haar welgestelde echtgenoot, de heer Den Brinker, goede doelen wilde steunen. Het paar was kinderloos gebleven en zo wilde ze dat het geld goed terechtkwam. Ook na haar dood in 2012 leeft de Stichting Den Brinker voort en wordt elk half jaar door het bestuur besloten welke doelen in aanmerking komen voor een donatie. Een van de bestuursleden is de nicht van mevrouw Den Brinker.’

Aan welke goede doelen wilde zij graag steun verlenen?

‘Volgens de statuten gaat het om ‘instellingen en/of instanties met een menslievend of liefdadig doel’. Dat is op zich vrij breed, maar ze wilde zich vooral richten op de sociale gebieden waar de overheid te kort schiet en waarmee ze met de stichting dus echt een zinvolle bijdrage kan leveren.’

Waarom hebben jullie besloten Equal Education te steunen?

‘Ik ken Viola persoonlijk vrij goed en hoor dus al heel lang over Equal Education en over welke resultaten jullie bereiken. Vandaar dat ik haar gevraagd had om een aanvraag in te dienen. Het bestuur heeft uiteindelijk voor Equal Education gekozen omdat we vinden dat jullie een mooi project en een goede visie hebben. Het spreekt ons aan dat jullie meisjes, die normaal niet de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen, echt concreet helpen. Daarnaast vinden het we goed dat jullie samenwerken met lokale organisaties en een degelijke aanpak hebben met een goede financiële onderbouwing. Dat is voor ons ook erg belangrijk.’

Met jullie steun kunnen we een hele klas helpen. Hoe belangrijk was dat idee voor jullie?

‘Wij vinden dat inderdaad een mooie gedachte: dat we echt concreet één klas verder kunnen helpen. Dat is toch fijner dan geld geven dat op een grote hoop terecht komt. Hoewel je dan ook wel weet dat het goed besteed wordt, is het toch leuker dat het zo tastbaar wordt gemaakt.’

‘Voorheen deden we nooit meerjarige donaties, maar we denken dat we daarmee nog meer impact kunnen maken. Als je een stichting wat langer steunt, dan kun je vaak net wat meer bereiken. We bekijken wel altijd van jaar tot jaar, maar voor dit tweede jaar hebben we wel bewust besloten: we gaan dit weer doen.’

Hoe is het om als bestuurslid twee keer per jaar goede doelen te mogen selecteren?

‘Dat is heel mooi en dankbaar werk om te mogen doen, omdat je weet dat je zo veel mensen kunt helpen. We moeten wel zorgen dat we steeds de juiste keuzes blijven maken, zeker omdat het aantal aanvragen de laatste jaren alleen maar toeneemt. We proberen daarom steeds meer af te bakenen en te focussen op de doelen die het beste bij het gedachtegoed van mevrouw Den Brinker passen. Maar het blijft fantastisch dat dit kan. Dat één iemand haar complete vermogen beschikbaar stelt waarmee tot in lengte van jaren mensen kunnen worden geholpen. Dat vind ik echt bijzonder.’