Word donateur

Om één scholiere een complete opleiding te bieden, kost 1600 euro. Daarvoor wordt de volledige studie betaald, krijgt ze vier jaar huisvesting en ontvangt de school ook nog eens een bijdrage voor boeken en ander noodzakelijk studiemateriaal. Dat is 400 euro per jaar, oftewel 35 per maand. Met elke euro die u daaraan bijdraagt zijn we hartstikke blij. Word dus snel donateur en laat de meisjes langer leren.

DSC_6567

U kunt Equal Education op verschillende manieren steunen.

1 – Gewone gift (beperkte belastingaftrek)

U maakt een bedrag over op onze rekening NL08 INGB 0005 3172 22 t.n.v. STICHTING EQUAL EDUCATION in Amsterdam. U kunt ons ook machtigen om een bedrag van uw bank- of girorekening af te schrijven.

Deze gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als het totale bedrag van al uw giften meer is dan het drempelbedrag (1% van het verzamelinkomen van de schenker met een minimum van € 60) en lager is dan het maximum van hetgeen de schenker mag aftrekken (10% van het verzamelinkomen van de schenker). Alles daartussenin is aftrekbaar.

Wilt u zo schenken dat u ook nog fiscaal voordeel heeft? Het dagafschrift van bank of giro of een kwitantie is voldoende bewijs voor de fiscus.

2 – Periodieke gift (volledige belastingaftrek)

Als u een periodieke gift doet voor een termijn van minimaal vijf jaar, is het volledige bedrag volledig aftrekbaar van de belasting. Er geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Tot 2014 moest zo’n overeenkomst via een notaris worden vastgelegd, maar dat is niet meer het geval. Wel dient u  nog de Overeenkomst periodieke gift in geld in te vullen en naar ons op te sturen. Wilt u ons machtigen om het bedrag in termijnen af te schrijven van uw rekening, dan kunt u daarbij ook deze Betalingsvolmacht invullen.

Belangrijk voor u om te weten:

– Equal Education is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom is uw periodieke gift aftrekbaar. (u kunt hier zien dat wij een ANBI zijn.
– Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide  wordt? Dan mag u de gift alleen als periodieke gift aftrekken, als in uw overeenkomst was opgenomen dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt. Stond dit niet in uw overeenkomst? Dan kunt u de giften die u hebt gedaan wel als gewone gift aftrekken.

Wilt u de formulieren per e-mail of post ontvangen, stuur ons een bericht dan zenden wij ze u toe.

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over belastingaftrek van periodieke giften.

Minder dan 5 jaar steunen

Als u nu al zeker weet dat u ons geen vijf jaar zal steunen, maar wilt u toch een periodieke machtiging afgeven, dan kan dat natuurlijk ook. Stuur ons een bericht en wij sturen u een machtigingsformulier. Let wel: deze betaling kunt u dan dus alleen aftrekken van de belasting volgens dezelfde regels als bij een gewone gift (zie boven). Dat geldt ook als u hem alsnog vijf jaar laat doorlopen.

Anti-strijkstokbeleid

Bij Equal Education bent u ervan verzekerd dat elke euro besteed wordt aan het project in Ethiopië. De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen enkele vergoeding.

Kosten die buiten het project worden gemaakt, zoals reizen naar Ethiopië, de hosting van de website of andere wervingsinspanningen, komen volledig voor de rekening van de eigen bestuursleden (via een aanvullende bestuursdonatie).

 

 

Leave a Comment